Privacyverklaring

1 VERWERKEN VAN PERSOONGEGEVENS

Wanneer u Hermanos Vastgoed B.V. inschakelt bij de verkoop van uw woning, dan legt het Hermanos Vastgoed B.V. de volgende gegevens vast:

  • •Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
  • •De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
  • •De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan
  • •De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
  • •Foto’s en video’s van de woning
  • •De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
  • •Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum

2 VERWERKEN VAN PERSOONGEGEGEVENS

  • •Om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld onder ons netwerk
  • •Om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren
  • •Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat Hermanos Vastgoed B.V. zijn dienstverlening kan verbeteren
  • •Voor het toezenden van informatie over producten en diensten Hermanos Vastgoed B.V.; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met Hermanos Vastgoed B.V.

3 HOE LANG WORDEN DEZE GEGEVENS BEWAARD?

Hermanos Vastgoed B.V. zorgt ervoor dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

4 UW GEGEVENS DELEN MET DERDEN

Hermanos Vastgoed B.V. deelt uw gegevens uitsluitend met relevante derden als dit realistisch gezien kan leiden tot een daadwerkelijke verkoop van de woning van de klant.

5 INZAGE PERSOONGEGEVENS

Aangezien Hermanos Vastgoed B.V. geen namen of andere direct identificerende gegevens verwerkt, dient u uw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan Hermanos Vastgoed B.V. onder vermelding van uw naam en adres. Hermanos Vastgoed B.V. zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering Hermanos Vastgoed B.V. de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen.

Hermanos Vastgoed B.V.

Koelenhofstraat 7
4004 JR Tiel (GLD)
Tel: (085) 303 81 32
KvK: 81532962

2021 © Alle rechten voorbehouden